Wednesday, October 29, 2008

Taklifan..


Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang..
Ia satu amanah..satu taklifan...satu tanggungjawab..berat bahu memikul..sebelah kaki berada di neraka..nauzubillah..
Nyata,ia bukan kebanggaan jauh sekali satu kebesaran..
Kuatlah wahai diri..
FirmanNya..
“Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan
perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan
sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orangorang
muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi ~aksi atas
segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kama pada tali Allah.
Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong "
-kebajikan terjaga,akademik terpelihara- insyaAllah..
30 Oktober 2008
Post a Comment